Aktualności

2020-02-05 03:33:54

CERTYFIKAT GOTS

Obraz zaprojektowany przez 千图网 z pngtree.com

 

Global Organic Textiles Standard

 

                     Posiadanie ubrań z bawełny czy lnu wcale nie oznacza, że są one ekologiczne. Konwencjonalna produkcja bawełny jest bardzo toksyczna i uważana  za najbrudniejszą uprawę na świecie ze względu na intensywne stosowanie pestycydów i częste modyfikacje genetycznie. Ponadto Bank Światowy szacuje, że prawie 20% globalnego przemysłowego zanieczyszczenia wody pochodzi z obróbki i farbowania tekstyliów.
Jak ochronić się zatem przed zakupem tkanin wprawdzie naturalnych ale zupełnie nieekologicznych? Naprzeciw wychodzą organizacje certyfikujące tekstylia a jednym z certyfikatów, które nadają, jest Global Organic Textiles Standard, w skrócie GOTS.

Ceryfikat ten potwierdza organiczny status tekstyliów od zbioru surowców poprzez odpowiedzialną ekologicznie i społecznie produkcję aż po etykietowanie, czym zapewnia konsumentowi wiarygodne gwarancje. Norma GOTS obejmuje przetwarzanie, produkcję, pakowanie, etykietowanie, handel i dystrybucję wszystkich tekstyliów wykonanych w co najmniej 70% z certyfikowanych organicznych włókien naturalnych. Końcowe produkty z włókien mogą obejmować dzianiny, włókna, tkaniny, odzież i tekstylia domowe z wyłączeniem wyrobów skórzanych.

 

Certyfikacja GOTS występuje w 2 rodzajach etykiet, które są wyraźnie widoczne na etykiecie produktu:

1. „organic” (ekologiczne) - muszą zawierać co najmniej 95% certyfikowanych włókien organicznych.
2. „made with (x%) organic” (wyprodukowane z procentowym użyciem surowców ekologicznych) - produkt końcowy wykonany z organicznych produktów musi zawierać co najmniej 70% certyfikowanych włókien organicznych i nie może przekraczać 10% składu włókien syntetycznych. W drodze wyjątku w procesie produkcji skarpetek, legginsów i odzieży sportowej można wykorzystać nawet do 25% włókien syntetycznych.

Kluczowe kryteria przetwarzania i produkcji obejmują: 

  • Kryteria środowiskowe:

- Na wszystkich etapach przetwarzania produkty z włókien organicznych muszą być oddzielone od tradycyjnych produktów z włókien i muszą być wyraźnie zidentyfikowane
- Wszystkie substancje chemiczne (np. Barwniki, substancje pomocnicze i chemikalia procesowe) muszą zostać ocenione i spełniać podstawowe wymagania dotyczące toksyczności i podatności na biodegradację / eliminowalność
- Zakaz wprowadzania krytycznych substancji, takich jak toksyczne metale ciężkie, formaldehyd, rozpuszczalniki aromatyczne, funkcjonalne nanocząsteczki, organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO) i ich enzymy
- Stosowanie syntetycznych środków zaklejających jest ograniczone; oleje dziewiarskie i tkackie nie mogą zawierać metali ciężkich
- Wybielacze muszą być oparte na tlenie (bez wybielania chlorem)
- Barwniki azowe uwalniające rakotwórcze związki aminowe są zabronione
- Metody drukowania z użyciem rozpuszczalników aromatycznych i metody drukowania z plastizolem z użyciem ftalanów i PCV są zabronione
- Ograniczenia dotyczące akcesoriów (np. niedozwolone PCV, nikiel lub chrom)
- Wszyscy operatorzy muszą posiadać politykę ochrony środowiska, w tym docelowe cele i procedury minimalizacji odpadów i zrzutów
- Urządzenia do przetwarzania na mokro muszą prowadzić pełną rejestrację zużycia chemikaliów, energii, zużycia wody i oczyszczania ścieków, w tym usuwania osadu. Ścieki ze wszystkich mokrych jednostek przetwarzania muszą być oczyszczane w funkcjonalnej oczyszczalni ścieków.
- Materiał opakowaniowy nie może zawierać PCV. Papier lub karton używany w materiałach opakowaniowych, zawieszkach itp. musi być poddawany recyklingowi lub certyfikowany zgodnie z FSC lub PEFC

 

  • Kryteria społeczne:

Wszyscy przetwórcy i producenci muszą spełniać kryteria społeczne oparte na kluczowych normach Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP).

- Zatrudnienie jest wybierane dowolnie
- Przestrzegana jest wolność zrzeszania się i prawo do rokowań zbiorowych.
- Warunki pracy są bezpieczne i higieniczne
- Nie wolno wykorzystywać pracy dzieci
- Płaca wystarczająca na utrzymanie
- Godziny pracy nie są nadmierne
- Nie stosuje się żadnej dyskryminacji
- Zapewnione jest regularne zatrudnienie
- Surowe lub nieludzkie traktowanie jest zabronione


Certyfikat GOTS wydawany jest na 1 rok i odnawiany. Co roku odbywa się audyt sprawdzający, czy firma funkcjonuje zgodnie z wymogami, które wdrożyła na początku procesu.


Bibliografia:
http://gots.pl/
https://www.global-standard.org/

powrót